با توجه به اینکه این واحد در حال حاضر تعداد بیش از ۲۰۰۰۰ نفر دانشجو دارد. لذا بستر مناسبی جهت تبلیغات ایجاد شده است که این تبلیغات شامل ارسال پیامک، قرار دادن بنر در سایت و انواع دیگر می‌باشد.