جهت مشاهده و سفارش پنل های موجود به جدول ذیل مراجعه فرمایید :

 

تعداد کاربر

نفر

برگزاری کلاس آنلاین

 (شامل سرور و پهنای باند و پشتیبانی)- نفر ساعت

سامانه مدیریت یادگیری ماهانه

ثبت نام و اطلاع رسانی

ارائه فایل کلاسهای ضبط شده - هر جلسه (حداکثر دوساعته)

هزینه برگزاری آزمون الکترونیکی

صدور گواهی شرکت

به  ازای هر نفر

از ۱تا ۵۰ نفر

۲۲،۰۰۰

۱،۷۰۰،۰۰۰

رایگان

۸۵۰،۰۰۰

۸،۵۰۰،۰۰۰

۲۱۰،۰۰۰

از ۵۱ تا۱۰۰

۱۸،۵۰۰

۲،۵۰۰،۰۰۰

رایگان

۸۵۰،۰۰۰

۸،۵۰۰،۰۰۰

۲۱۰،۰۰۰

از ۱۰۱ تا۲۰۰

۱۷،۰۰۰

۳،۵۰۰،۰۰۰

رایگان

۸۵۰،۰۰۰

۸،۵۰۰،۰۰۰

۲۱۰،۰۰۰

از ۲۰۱ تا۵۰۰

۱۴،۵۰۰

۴،۵۰۰،۰۰۰

رایگان

۸۵۰،۰۰۰

۸،۵۰۰،۰۰۰

۲۱۰،۰۰۰

از ۵۰۱ تا ۱۰۰۰

۱۷،۰۰۰

۵،۰۰۰،۰۰۰

رایگان

۸۵۰،۰۰۰

۸،۵۰۰،۰۰۰

۲۱۰،۰۰۰

از ۱۰۰۰ تا ۱۵۰۰

۱۷،۰۰۰

۶،۰۰۰،۰۰۰

رایگان

۸۵۰،۰۰۰

۸،۵۰۰،۰۰۰

۲۱۰،۰۰۰

از ۱۵۰۰ تا ۲۰۰۰

۱۷،۰۰۰

۶،۸۰۰،۰۰۰

رایگان

۸۵۰،۰۰۰

۸،۵۰۰،۰۰۰

۲۱۰،۰۰۰

از ۲۰۰۰ تا ۲۵۰۰

۱۷،۰۰۰

۷،۵۰۰،۰۰۰

رایگان

۸۵۰،۰۰۰

۸،۵۰۰،۰۰۰

۲۱۰،۰۰۰

 

  • لازم به ذکر است برای واحدهای دانشگاه آزاد اسلامی تا ۴۰ درصد تخفیف لحاظ خواهد شد.
  • در صورت نیاز به راه اندازی سامانه مدیریت یادگیری بر روی سرور و پهنای باند مشتری، به هزینههای آیتم مذکور در جدول فوق، هزینه نصب و راه اندازی و نگهداری سیستم اضافه میگردد.
  • ثبتنام و اطلاعرسانی، مخصوص ارسال پیامک اولیه به ثبتنام کنندگان برای آگاهی ثبتنام بوده و در صورت درخواست مشتریان درخصوص اطلاع‌رسانی بیشتر، هزینههای پیامک از مشتریان دریافت میگردد.
  • ارائه فایل ضبطشده کلاس به درخواست مشتری با درج لوگوی مخصوص توسط واحد انجام میگیرد.
  • هزینههای برگزاری آزمون الکترونیکی برای برگزاری آزمون حداکثر تا سقف ۱۰۰ سؤال میباشد و برگزاری آزمون با حجم سؤالات بالاتر منوط به پرداخت هزینههای اضافی توسط مشتریان است.
  •  در صورت افزایش تعداد کاربران به بیش از ۲۵۰۰ ، نیاز به بررسی و مذاکره می باشد.

در صورت نیاز به کسب اطلاعات بیشتر با شماره ۴۲۸۶۳۳۷۷ تماس بگیرید.

پنل خدمات آموزشی

  • مشخصات شما

  • اطلاعات درخواست

  • :