با توجه به اینکه این واحد در حال حاضر تعداد بیش از 20000 نفر دانشجو دارد. لذا بستر مناسبی جهت تبلیغات ایجاد شده است که این تبلیغات شامل ارسال پیامک، قرار دادن بنر در سایت و انواع دیگر می‌باشد.

فهرست