دانشجویان گرامی توجه فرمایید این فرم مخصوص کسانی هست که عملیات پرداخت را انجام داده و مبلغ ثبت نام از ایشان کسر شده است ولی در دوره ثبت نام نشده اند. خواهشمند است درخواست خود را در این قسمت ثبت نمایید تا با بررسی مالی ثبت نام شما در دوره صورت پذیرد.

  • مشخصات متقاضی

  • مشخصات پرداخت:

  • دقت فرمایید واحد پول به تومان می باشد.
  • YYYY slash MM slash DD
  • Max. file size: 64 MB.
    لطفا در صورت بروز مشکل فنی سایت و کسر دو مرتبه مبلغ از موجودی شما، پرینت گردش حساب مربوطه را پیوست نمایید. برای کسانی که این مشکل را داشتند بدون ارسال این فایل به درخواست ایشان ترتیب اثر داده نخواهد شد.
  • مشخصات حساب:

  • توجه فرمایید شماره شبا دارای 26 کاراکتر می باشد. به عنوان مثال: IR27-0170-0000-0010-0324-2000-01
فهرست