لیست تعرفه‌های خدمات تبلیغاتی به صورت جدول ذیل می‌باشد:

عنوان

مدت زمان

هزینه

پیامک برای هر نفر 100 تومان
تبلیغات روی سامانه‌ها یک هفته هر بنر 1 میلیون تومان
سه بنر با هم 2/5 میلیون تومان
بنر سایت یک ماهه 1/5 میلیون تومان
تلگرام یک روزه 300 هزار تومان
پیام صوتی هر نفر 200 تومان
قرار دادن استند در حوزه امتحانی 6 میلیون تومان

ثبت سفارش خدمات تبلیغاتی

  • مشخصات شما

فهرست