دوره آموزش خاطره نویسی

ویژه عموم

برگزاری دوره به صورت رایگان می باشد.

خاطره‌نویسی در ادبیات ایران جایگاه ویژه‌ای دارد به طوری که آثار ادبی همچون: سفرنامه ناصر خسرو در ادبیات کلاسیک و آثاری همچون: خاطرات و خطرات از مهدی‌ قلی‌خان هدایت، خاطرات اعتمادالسلطنه، شرح زندگانی من از عبدالله مستوفی، خاطرات سید جمال‌الدین اسدآبادی، خاطرات حبیب یغمایی، خاطرات قاسم غنی، خاطرات بزرگ علوی، خاطرات اسدالله علم، روزها در راه از شاهرخ مسکوب و حدیث نفس از حسن کامشاد نمونه‌هایی از خاطره‌نویسی در تاریخ و ادبیات معاصر است.

خاطره‌نویسی نوعی ثبت تاریخ است، با این تفاوت که محتوا مربوط به خود شخص است. البته طبیعتا به دلیل محتوای شخصی خاطره، در طول تاریخ افراد زیادی خاطرات خود را بازگو نکرده‌اند. خاطره‌نویسی یک هنر است، یک شوق است تا لحظات خوب و بد زندگی‌ خود را به زبان خودمان که امضای شخصی خودمان است، به تحریر درآوریم و در تاریخ ثبت کنیم و با گذشت روزگار از مرور خاطرات خوب و خوش لذت ببریم و از خاطرات و تجربه‌های تلخ و بد زندگی درس بگیریم.

امروزه با ورود تکنولوژی‌هایی همچون: عکسبرداری و فیلمبرداری، خاطره‌نویسی شکل نوینی پیدا کرده و از آن قالب سنتی خود که تنها به نوشتن ختم می‌شد، بیرون آمده است. وجود برخی شبکه‌های اجتماعی که با هدف ثبت وقایع و خاطره‌ها راه‌اندازی شده‌اند، مانند: شبکه مجازی محبوب اینستاگرام، موجب تغییر سبک خاطره‌نویسی نیز شده است. با داشتن هنر خاطره‌نویسی، این قدرت را در اختیار دارید که هنگام ثبت یک عکس در این شبکه‌ها، با امضای خود با قلم خود، یک خاطره ماندگار ثبت کنید.

 

فهرست