“توجه فرمایید”

  • در هنگام ثبت نام به نوع كلاس حضوري و آنلاين بودن دقت فرمائيد در صورت بروز اشتباه عواقب بر عهده ثبت نام كننده مي باشد.
  • در زمان ثبت نام به روز و زمان برگزاري كلاس توجه فرمائيد.
  • به هيچ عنوان و با هيچ توجيهي انتقال كلاس انجام نمي شود.
  • باز شدن كلاس جديد منوط به ميزان تقاضا و پر شدن كلاس هاي موجود است.
  • انتقال كلاس از يك زمان به زمان ديگر ممنوع مي باشد.
  • در صورت ثبت نام در بيش از يك كلاس به هيچ عنوان استرداد انجام نمي شود. بنابراين در ثبت نام خود نهايت دقت را داشته باشيد. بديهي است كه عواقب ثبت نام اشتباه بر عهده ثبت نام كننده مي باشد.

ثبت نام کلاس‌های جایگزین آزمون EPT

LinkedIn
Telegram
Instagram
2020/03/06 23:59:59

ثبت نام

کلاسهای آنلاین EPT ویژه

دانلود منابع درسی کلاس‌های EPT ویژه

فهرست