آزمون كلاسهاي حضوري و آنلاين به صورت حضوري در يكي از واحدهاي دانشگاه آزاد برگزار مي شود؛ مسئوليت برگزاري و اعلام نتايج با مركز سنجش و پذيرش دانشگاه آزاد اسلامي مي باشد،  واحد الکترونيکی هيچ گونه مسئوليتی در خصوص برگزاري و اعلام نتايج آزمون ندارد.

Did this answer your question?

 
فهرست