در داخل سايت sco.iauec.ac.ir وارد بخش دوره هاي من شويد در ليست دوره هاي من ميتوانيد نام دوره انتخابي ثبت شده را ببينيد.

Did this answer your question?

 
فهرست