فرم استرداد وجه را از طریق لینک https://azad.iauec.ac.ir/refund تکمیل و ارسال کنید. وجه شما بعد از بررسی در صورت تایید حداکثر تا 40 روز کاری واریز خواهد شد.

Did this answer your question?

 
فهرست