براي استفاده از كلاسهاي ضبط شده ابتدا يكبار وارد كلاس آنلاين شويد سپس ميتوانيد جلسات ضبط شده را مشاهده كنيد

Did this answer your question?

 
فهرست