دانشجويان پس از ثبت نام براي ديدن كلاسها بايد وارد سايت  ecourse.iauec.ac.ir شوند سپس نام كاربري و رمز ورود كه براي تلفن همراهشان پيامك شده را وارد كنند و در ليست دوره هاي من بروي اسم كلاس سپس شماره كلاس و در انتها پيوستن به كلاس را كليك نمايند.

Did this answer your question?

 
فهرست