در داخل سايت https://azad.iauec.ac.ir از قسمت بالا بروي دوره هاي آموزشي كليك كرده و دپارتمان مورد نظر انتخاب كرده سپس دوره را انتخاب و در ليست گروه ها و برنامه زمان بندي، كلاس مدنظر را با توجه به زمان و نحوه برگزاري انتخاب و بروي دكمه ثبت نام كليك كنيد و وارد سايت sco.iauec.ac.ir شويد.

Did this answer your question?

 
فهرست