فراخوان همکاری با اساتید

 مرکز آموزش های تخصصی واحد الکترونیکی دانشگاه آزاد اسلامی آماده ارائه زیر ساخت به اساتید ارجمند جهت برگزاری دوره های مهارت محور ویژه ورود به بازار کار در قالب( دوره های کوتاه مدت، بلند مدت، وبینار ، همایش و … ) همراه با ارائه مدرک معتبر  با شرایط زیر می باشد:

  • عنوان دوره و محتوای آن می بایست با استاندارد های آموزشی موجود در دانشگاه آزاد همخوانی داشته باشد.
  • اساتید گرانقدر مکلف به تامین بخشی از فراگیران دوره های پیشنهادی خود هستند.
  • دوره های پیشنهادی می بایست دوره های کاربردی مرتبط با هر رشته جهت آمادگی ورود به بازار کار فراگیران باشند.

لطفا جهت کسب اطلاعات بیشتر با شماره 42863000 داخلی 782 و 302 تماس حاصل فرمائید.

توجه فرمایید پس از بررسی فرم‌ها ارسالی جهت اطلاع از روند ادامه همکاری برای اساتید گرانقدر پیامک ارسال خواهد شد.

فرم فراخوان همکاری با اساتید

  • مشخصات فردی

  • Max. file size: 64 MB.
  • مشخصات دوره پیشنهادی اول

  • مشخصات دوره پیشنهادی دوم

فهرست