برگزاری دوره جذاب بحث آزاد زبان انگلیسی

• بحث درباره موضوع داغ سلامتی در ایران و جهان
• بهترین موقعیت برای تقویت محاوره
• رفع اشکال و ارائه بازخورد به صورت گروهی و انفرادی
• معرفی اصطلاحات پرکاربرد در مکالمه برای هر موضوع
• برنامه مدون با روشهای آموزشی متنوع و استاندارد
• فعالیت های کلاسی منطبق با اصول آموزشی روز دنیا

زمان برگزاری: 
مدت زمان : 2 ساعت
استاد: سرکار خانم زهرا حیدری
هزینه شرکت در مکالمه: رایگان
ویژه: عموم افراد

شما می توانید از طریق لینک ذیل در مکالمه آزاد با موضوع سلامت و کرونا شرکت نمایید.

 

شرکت در مکالمه آزاد زبان انگلیسی

 

فهرست