جامعه مشاوران رسمی مالیاتی ایران با همکاری واحد الکترونیکی دانشگاه آزاد به مناسبت روز و هفته حسابدار برگزار می کند:

کارگاه آنلاین تخصصی و کاربردی دادرسی پرونده های مالیاتی و تراکنش بانکی در کلیه مراجع دادرسی به روش کیس استادی (مورد کاوی)

زمان برگزاری: 15 و 16 آذر ماه ساعت 17 الی 19

استاد دوره: جناب آقای اسماعیل اسماعیلی

سایت ثبت نام: www.iactc.ir

فهرست