string(3) "120"

آموزش زبان اسپانیایی

دپارتمان: | دسته‌بندی درس:

آموزش زبان فرانسه (سطح A1)
مجموعه کتابهای Mobile

آموزش زبان فرانسه در دپارتمان زبان واحد الکترونیکی دانشگاه آزاد اسلامی بر اساس متد پیشنهادی بخش فرهنگی سفارت فرانسه در تهران است که با مجموعه کتابهای Mobile که درحال حاضر یکی از جدیدترین و بروزترین متد یادگیری زبان فرانسه به زبان آموزان بزرگسال (15 سال به بالا) میباشد تدریس می شود.

سطح پایه (A1)

 Mobile  این سطح از کتاب  در 3 ترم 12 جلسه ای برگزار میشود و مختص زبان آموزان مبتدی است که بدون هیچ پیش زمینه ای مایل به یادگیری زبان فرانسه هستندزبان آموزان در پایان این سطح قادر خواهند بود تا با بهره گیری از واژگان ساده و با کمک ساختارهای گرامری ساده، مکالمات روزمره و جملات ابتدایی که در رابطه با نیاز های عمومی و شخصی میباشد (مانند معرفی خود، خواندن علائم راهنما، احوالپرسی ساده و …) را درک کرده و صحبت نمایند.

همچنین زبان آموزان در پایان این سطح میتوانند در آزمونهای بین المللی زبان فرانسه همانند DELF, TEF, TCF مربوط به سطح A1 شرکت نمایند.

سطح پایه (A2):

این سطح از آموزش زبان فرانسه نیز با کتاب Mobile در 3 ترم 12 جلسه ای برگزار میگرددزبان آموزان در پایان این سطح قادر به مکالمه فرانسه و بیان و درک موضوعات مشخصی مانند گفتگوهای روزمره، اطلاعات شخصی، خانواده و محیط کار در موقعیت های ساده و معمول خواهند بود.

سطح متوسط (B1):

این سطح از آموزش زبان فرانسه با کتاب Edito در 3 ترم 12 جلسه ای برگزار میشود.  زبان آموزان در پایان این سطح به دایره وسیعی از واژگان دست پیدا خواهند کرد که به آنها کمک خواهد کرد با استفاده از این لغات در مورد اهداف، تجارب و علایق شخصی خود بطور منسجم صحبت نمایند و در سفرهای خود به کشورهای فرانسوی زبان اغلب نیازهای خود را برطرف نمایند.

سطح بالای متوسط (B2):

این سطح از آموزش زبان فرانسه در 3 ترم 12 جلسه ای برگزار میگرددزبان آموزان در پایان این سطح قادر به درک و بیان مطالب با طیف وسیعی از متون سخت، و پیشرفته به زبان فرانسه خواهند بود و میتوانند در رشته تخصصی خود بحث های جدی و تخصصی تری را پیگیری نمایند و بدون آمادگی قبلی بطور روان، سلیس و پیوسته صحبت کنند.

 

گروه‌ها و برنامه زمان‌بندی 

ثبت نام شناسه عنوان توضیحات زمان بندی استاد قیمت شروع جنسیت
فهرست