string(3) "131"

تصویر سازی

دپارتمان: دپارتمان هنر و کارآفرینی | دسته‌بندی درس: دپارتمان هنر و کارآفرینی

برای اطلاع از جزئیات و نحوه برگزاری دوره با سرکار خانم حسین زاده داخلی 155 تماس بگیرید.

گروه‌ها و برنامه زمان‌بندی 

ثبت نام شناسه عنوان توضیحات زمان بندی استاد قیمت شروع جنسیت
ثبت‌نام 444 تصویرسازی

زمان برگزاری: یکشنبه و سه شنبه ساعت 16 الی 18

50,000 تومان ۰۱/۰۴/۲۱ زن / مرد
فهرست