string(2) "91"

دوره آموزش نرم افزار حسابداری هلو

دپارتمان: دپارتمان مالی و بورس | دسته‌بندی درس: دپارتمان مالی و بورس

با توجه به سریع بودن انجام عملیات توسط نرم افزار و نیازهای مقطعی مدیران به اطلاعات حسابداری، استفاده از نرم افزارهای حسابداری برای ورود به بازار کار این رشته توصیه می گردد.

مخاطبان:
تمامی حسابداران و حسابرسان و تمامی کسانی که می خواهند از نرم افزارهای حسابداری استفاده نمایند، می توانند این دوره را سپری نمایند.

توجه فرمایید افرادی که بعد از شروع دوره ثبت نام می کنند به تمامی فایلهای ضبط شده کلاس دسترسی خواهند داشت.

گروه‌ها و برنامه زمان‌بندی 

ثبت نام شناسه عنوان توضیحات زمان بندی استاد قیمت شروع جنسیت
ظرفیت تکمیل 378 دوره آموزش نرم افزار حسابداری هلو

زمان برگزاری: روزهای فرد ساعت 19 الی 20:30

230,000 تومان ۰۰/۱۱/۰۳ زن / مرد
ثبت‌نام 480 دوره آموزش نرم افزار حسابداری هلو

زمان برگزاری: روزهای زوج ساعت 19:30 الی 21

350,000 تومان ۰۱/۰۴/۱۵ زن / مرد
فهرست