string(2) "81"

دوره تشخیص و درمان افسردگی

دپارتمان: دپارتمان مشاوره و روانشناسی | دسته‌بندی درس: دپارتمان مشاوره و روانشناسی

شرح دوره تشخیص و درمان افسردگی

دوره 16 ساعت به صورت 2 جلسه 8 ساعته برگزاز خواهد شد و محورهای آموزشی در این دوره شامل :

شناخت و تشخیص افسردگی ، عود ، تأثیر خطاها و افکار شناختی در بدن ، شناسایی و اصلاح افکار خودآیند ، تغییر عملکرد ذهن افسرده به فرد بهنجار ، تغییراتی در سبک زندگی و ایجاد تصمیم گیری های صحیح در طول دوره درمان و 8 هفته درمان گام به گام  برای رهایی از افسردگی و ایجاد زندگی سالم و شاد

در انتهای دوره گواهی حضور برای داوطلبان محترم صادر خواهد شد.
 

گروه‌ها و برنامه زمان‌بندی 

ثبت نام شناسه عنوان توضیحات زمان بندی استاد قیمت شروع جنسیت
ثبت‌نام 289 دوره تشخیص و درمان افسردگی

زمان برگزاری: ساعت 8 صبح الی 16 بعد از ظهر

200,000 تومان ۹۹/۱۲/۱۶ زن / مرد
فهرست