string(2) "22"

دوره مدیریت اجرایی کسب و کار MBA

دپارتمان: دپارتمان مدیریت | دسته‌بندی درس: دپارتمان مدیریت

فراگیری دوره مدیریت   MBAشما را برای مقابله با آخرین مسائل در کسب و کار بین المللی و اعمال جدیدترین تکنیک های مدیریت و  رویارویی با چالش های مداوم کسب و کار  آماده می کند. دراین دوره شما با افراد موفق در زمینه کسب و کارتان آشنا خواهید شد و می توانید با آنها تعامل سازنده و مفید برای کسب بیشتر موفقیت کاری داشته باشید. کسانی که در کار تجارت بوده و مدیر هستند ، بعد از سپری کردن دوره مدیریت  MBA احساس می کنند مهارتشان بیشتر شده است.

گروه‌ها و برنامه زمان‌بندی 

ثبت نام شناسه عنوان توضیحات زمان بندی استاد قیمت شروع جنسیت
ثبت‌نام 63 دوره مدیریت MBA 11,000,000 تومان ۹۸/۰۸/۱۵ زن / مرد
فهرست