string(2) "93"

Teenager-starter

دپارتمان: آموزش زبان انگلیسی ویژه نوجوانان | دسته‌بندی درس: آموزش زبان انگلیسی ویژه نوجوانان

مرکز آموزشهای تخصصی واحد الکترونیکی برای دوره های ویژه نوجوانان از مدرسین مجرب و آموزش دیده برای تدریس زبان انگلیسی دعوت کرده است تا نیازهای سنی و روحی زبان‌آموزان به بهترین نحو در زمینه‌ی آموزش زبان انگلیسی برآورده شود. این مرکز تلاش کرده است تا جدول زمان‌بندی و برنامه‌ریزی درسی  در این دوره‌ها بگونه‌ای باشد که حتی الامکان زبان‌آموزان در برنامه‌های تحصیلی خود در مدارس به مشکل برنخورند.

درباره‌ی کتب این دوره باید گفت که مجموعه Got it یک از بروزترین منابع آموزش زبان انگلیسی و مخصوص برای رده سنی نوجوانان است. سیستم آوایی و لهجه این کتب امریکایی بوده که کاملا مطابق با نیازهای یادگیری زبان آموزان در این رده سنی طراحی شده است.

گروه‌ها و برنامه زمان‌بندی 

ثبت نام شناسه عنوان توضیحات زمان بندی استاد قیمت شروع جنسیت
ثبت‌نام 321 Teenager-starter1

زمان برگزاری: روزهای زوج ساعت 15 الی 16:30

220,750 تومان ۰۰/۰۴/۲۶ زن / مرد
ثبت‌نام 323 Teenager-starter2

زمان برگزاری: روزهای زوج ساعت 16:30 الی 18

240,750 تومان ۰۰/۰۴/۲۶ زن / مرد
فهرست