اطلاعات شما مورد تایید کارشناسان آموزش از نظر نوع محتوا قرار گرفت.
هم اکنون در حال ساخت کلاس، نام کاربری و رمز عبور اساتید و دانشجویان هستیم.
به محض نهایی شدن تمامی مراحل، نحوه ورود به کلاس به اساتید و دانشجویان پیامک خواهد شد.
همچنین کلاس تست برای آشنایی دانشجویان و اساتید برگزار خواهد شد که اطلاع رسانی خواهد شد.

 

 

فهرست