فرم برگزاری آزمون شفاهی

 

*لیست کد مشخصه های دروسی که قبلا در ترم تابستان برای واحد الکترونیکی ارسال نموده اید را جهت آزمون شفاهی، طبق دستورالعمل صادر شده در فرم زیر ارسال نمائید.
* کلاس مربوطه برای برگزاری آزمون شفاهی در دسترس قرار میگیرد و استاد و دانشجو طبق برنامه امتحانی و زمانبندی استاد میتوانند وارد کلاس شوند و طبق مصاحبه ای که بین استاد و دانشجو انجام میشود استاد ارزیابی خود را از دانشجو به عنوان نمره در نظر بگیرد.
* در این روش پشتیبانی دانشجویان و اساتید توسط پشتیبان واحدها انجام میپذیرد

 

دانلود فایل اکسل نمونه

Instagram
Telegram
LinkedIn
500px
فهرست