فرم دریافت کد مشخصه های رشته های پزشکی

 

با توجه به نامه معاونت محترم پزشکی مبنی بر ادامه برگزاری کلاسهای مجازی برخی از کد مشخصه های رشته های پزشکی در سامانه واحد الکترونیکی بعد از تاریخ 23/3/99 ،لطفا در صورت تمایل کد مشخصه های مرتبط با رشته های پزشکی که درسشان نیاز است ادامه پیدا کند را با فرمت فایل پیوست در آدرس https://azad.iauec.ac.ir/orderp بارگذاری نمایید.
لازم به ذکر است که کد مشخصه های اعلام شده می بایست قبلا در سامانه تعریف شده باشد.

دانلود فایل اکسل نمونه

Instagram
Telegram
LinkedIn
500px
فهرست