دپارتمان تغذیه و سلامت

سطح آموزشی این دوره های کوتاه مدت ناظر به آموزش هایی است که دانش، مهارت و نگرش فرد را در زمینه های کاربردی ارتقاء می بخشد و فرد را برای ایفای نقش کارآمد در سطوح زندگی و شغلی آماده می سازد.

محتوای آموزشی دوره های دپارتمان پزشکی:

 بر اساس نظام ساعتی تعریف شده و زمان آموزش حداقل ۷۰ درصد مهارتی و ۳۰ درصد نظری است. این دوره ها به گونه ای طراحی شده اند که شامل مجموعه ای از آموزش های مهارتی است که توانایی انجام یک فرآیند کاری را طبق استانداردهای محیط واقعی کار  و زندگی را پوشش می دهد. این دوره ها میانگین در بازه زمانی بین دو تا سه ماهه میباشند و همچنین فراگیران پس از گذراندن دوره که در راستای یک دوره  خاص تعریف می شود براساس معیارها و شاخص های مربوط مدرک معتبر گذراندن دوره کوتاه مدت را از دانشگاه آزاد اسلامی واحد الکترونیکی  دریافت می نماید.
اصلی ترین  دوره های این دپارتمان :دوره های کوتاه مدت بیماره های همه گیر، مثل کووید 19 و پیشگیری و مراقبت از آن و مراقبت از زخم و حرکات ورزشی جهت آرمیدگی عضلانی که همان طب فیزکی و ماساژ درمانی شناخت داروهای مکمل جهت لاغری و جاقی و مراقبت از دندان و ….  می‌باشد.

اعضاء دپارتمان گروه پزشکی:

1-پزشک داروساز:دکتر ابراهیم خواجه وند (برگزاری دوره های  1-داروشناسی 2- قوانین بیمه 3- نسخه خوانی 4- فوریت های  پزشکی  )

2-پزشک پوست و داخلی :دکتر نسرین مرادی (برگزاری دوره های 1- مراقبت از پوست و مو 2- دارو شناسی 3 سیستم ایمنی بدن 4- بیماری و مراقبت از گوش و حلق و بینی)

3-پزشک داخلی  و حقوقدان : دکتر محمد رضا کلالی (برگزاری دوره های  1- کاربرد مکمل ها و داروها در افزایش و کاهش وزن و مضرات آن 2- روشهای پیشگیری از بیماری کوید 19 کرونا3- مراقبت از زخم به خصوص زخم بستر 4- مراقبت از سالمندان  )

4- داندانپزشک و وزوز گوش : دکتر ساره فرهادی (برگزاری دوره هایی در خصوص آسیب شناسی دندان واختلالات مفصل گیجگاهی و وزوز گوش و  دوره مراقبت از دندان )

فهرست