قابل توجه دانش پژوهان گرامی :

1. در صورت اعلام انصراف کتبی دانشجو به مرکز از زمان ثبت نام تا  72 ساعت قبل از تشکیل دوره هزینه با كسر 20% از كل مبلغ شهريه مسترد می گردد.

2. در صورت اعلام انصراف کتبی دانشجو به مرکز از 72 ساعت قبل تا 24 ساعت قبل از تشکیل دوره با کسر 50% از کل وجه مابقی مسترد می گردد.

3.  در صورت شروع دوره استرداد وجه تحت هیچ شرایطی انجام نخواهد شد.

  • مشخصات متقاضی

  • مشخصات پرداخت:

  • دقت فرمایید واحد پول به تومان می باشد.
  • YYYY slash MM slash DD
  • Max. file size: 64 MB.
    لطفا در صورت بروز مشکل فنی سایت و کسر دو مرتبه مبلغ از موجودی شما، پرینت گردش حساب مربوطه را پیوست نمایید. برای کسانی که این مشکل را داشتند بدون ارسال این فایل به درخواست ایشان ترتیب اثر داده نخواهد شد.
  • مشخصات حساب:

  • توجه فرمایید شماره شبا دارای 26 کاراکتر می باشد. به عنوان مثال: IR27-0170-0000-0010-0324-2000-01
فهرست