فرم انصراف و استـرداد وجه

  • مشخصات متقاضی

  • مشخصات پرداخت:

  • دقت فرمایید واحد پول به تومان می باشد.
  • لطفا در صورت بروز مشکل فنی سایت و کسر دو مرتبه مبلغ از موجودی شما، پرینت گردش حساب مربوطه را پیوست نمایید. برای کسانی که این مشکل را داشتند بدون ارسال این فایل به درخواست ایشان ترتیب اثر داده نخواهد شد.
  • مشخصات حساب:

  • توجه فرمایید شماره شبا دارای 26 کاراکتر می باشد. به عنوان مثال: IR27-0170-0000-0010-0324-2000-01
فهرست